Obiective strategice

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanţă regională şi naţională

 

Politici/ Obiective specifice


1.1 Reabilitarea infrastructurii rutiere urbane

 

Programe

 

1.1.1. Refacerea tramei stradale
1.1.2. Reabilitari poduri       

1.2 Imbunătăţirea iluminatului public

1.3 Imbunătăţirea traficului urban

 

Programe

 

1.1.1. Managementul integrat al traficului
1.1.2. Reglementarea parcărilor
1.1.3. Dezvoltarea serviciului de transport public

 


Obiectiv strategic 2. Regenerarea, dezvoltarea şi consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional şi competitiv

Politici/ Obiective specifice

 

2.1 Crearea de  infrastructuri de promovare-susţinere a afacerilor

Programe
2.1.1 Dezvoltarea structuri de sprijinire a afacerilor
2.1.2 Sprijinirea dezvoltării si localizării IMM-urilor

2.2 Promovarea parteneriatelor în atragerea de investiţii

Programe


2.2.1 Promovarea oportunităţilor de investiţii
2.2.2 Susţinerea parteneriatelor public-private

 

 

Obiectiv strategic 3. Regenerarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor culturale pentru creşterea mândriei locale şi a  ataşamentului comunităţii locale faţă de acestea

Politici/ Obiective specifice


3.1 Valorificarea patrimoniului cultural


3.2 Dezvoltarea serviciilor sociale(educatie, cultura, social, sportiv)

 

Programe


3.2.1 Reabilitarea infrastructurii fizice din domeniul social
3.2.2 Creşterea calităţii serviciilor furnizate


3.3  Valorificarea potenţialului turistic

 

Programe


3.3.1 Susţinerea dezvoltării turismului de afaceri
3.3.2 Reabilitarea obiectivelor turistice

 

 

Obiectiv strategic 4. Alinierea standardelor privind mediul şi calitatea vieţii urbane, la exigentele UE

Politici/ Obiective specifice


4.1 Imbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

 

Programe


4.1.1 Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
4.1.2 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare

 


4.2 Reabilitarea spaţiilor publice

 

Programe


4.2.1 Îmbunătăţirea spaţiilor pietonale
4.2.2 Refacerea spaţiilor verzi
4.2.3 Amenajarea pieţelor


4.3 Managementul deşeurilor


Programe


4.3.1 Colectarea selectivă a deşeurilor
4.3.2 Informarea şi educarea populatiei


4.4 Modernizarea şi retehnologizarea reţelei de termoficare
   
4.5 Îmbunătăţirea calităţii locuirii

 

Programe


4.5.1 Îmbunătăţirea eficienţei termice a locuinţelor
4.5.2 Reabilitarea fondului locativ cu valoare de patrimoniu

 

 

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea rolului regional şi national al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ şi sustenabil

Politici/ Obiective specifice


5.1 Cooperare teritorială şi parteneriat metropolitan

Programe


5.1.1. Dezvoltarea instituţionalã pentru cooperare în zona periurbanã
5.1.2. Delimitarea zonelor de dezvoltare

5.2 Dezvoltarea resurselor umane şi a capacităţii administrative

 

Programe


5.2.1. Întărirea capacităţii administrative şi a cooperării interinstituţionale
5.2.2. Perfecţionarea personalului

5.3 Valorificarea potentialului tehnologiei informatiilor si comunicatiilor

 

Obiective strategice


Comentarii

Pentru a adauga comentarii trebuie sa fiti inregistrat
User Tomozei Aura 19.07.2010, 12:56
In sfarsit s-a conceput pentru Bacau un plan riguros de dezvoltare pe toate sectoarele. Este o initiativa de laudat care ar trebui urmata de cat mai multe orase din tara. Asteptam rezultatele punerii in practica.
Inscrie-te la newsletter pentru a afla ultimele noutati si propuneri de proiecte precum si despre derularea proiectelor in curs. Te tinem la curent cu toate modificarile efectuate in site-ul nostru.